+48 602 372 926 autoklub01@gmail.com

Senior w aucie

Senior w aucie

Starzejemy się. Wszyscy razem i każdy z osobna. W końcu 2013 r. było nas 38,5 mln, w tym około 5,7 mln stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej. W ostatnim 25-leciu liczba osób w starszym wieku wzrosła o prawie 2 mln., a jej udział w ogólnej populacji powiększył się z 10% w 1989 r. do 14,7% w 2013 r. Za sześć lat, co czwarty Polak będzie po sześćdziesiątce, a za 20 lat prawie co trzeci.

Ten dynamiczny wzrost będzie miał miejsce ze względu na wchodzenie do tej grupy wieku roczników osób urodzonych w latach 50. (najliczniejszych w całym okresie powojennym), a także 60. ubiegłego wieku. Obecnie, na przykład rocznik 1955 r. liczy prawie 600 tys. osób, a urodzeni w latach 60. to po około 540-460 tys. w każdym roczniku .

Dla porównania – w ostatnich latach rodzi się niespełna 400 tys. dzieci rocznie. Dodatkowo, należy przypuszczać, że trwanie życia będzie się sukcesywnie wydłużało sprzyjając zwiększeniu zarówno liczby, jak i odsetka ludności w starszym wieku w ogólnej populacji Polski. Dalsze trwanie życia 65-latków wydłużyło się w stosunku do 1991 r. o ponad 3 lata dla mężczyzn i prawie 4 dla kobiet. W 2013 r. 65-letni mężczyzna miał przed sobą jeszcze 15,5 lat życia, a kobieta w tym wieku średnio 19,8 lat. Będzie nas coraz więcej na drogach i w … internecie. Ocenia się, że wśród 12 mln. osób w wieku 50 lat i więcej aż 80 % nie korzysta z komputerów i internetu.

Oznacza to zarazem, że liczba posługujących się komputerem i korzystających z dostępu do internetu w tej grupie wiekowej sięga 2,5 mln osób. I będzie szybko rosła. Jak do tej pory nie ma dla tej grupy internautów propozycji związanej z motoryzacją. Chcemy tę lukę wypełnić.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy, stopniowo, będziemy pomysł seniorwaucie.pl rozwijać.

STOWARZYSZENIE AKDP
Auto Klub Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5 lok.20
00-366 Warszawa

kom. 602 372 926
autoklub01@gmail.com

Odwiedź nasz profil na Facebooku