+48 602 372 926 autoklub01@gmail.com

Historia

Historia

Uznaliśmy, że nie będziemy pisać historii klubu od nowa. Oddajemy głos tym, którzy tę historię tworzyli. Auto Klub Dziennikarzy Polskich powstał w 1976 roku, ale wcześniej był Motorowy Klub Dziennikarzy, którego sukcesorem został AKDP. Tak, przy okazji 40 –lecia, klubowe prapoczątki wspominał jeden z założycieli obu organizacji red. Stanisław Szelichowski.

Pierwsze lata

Początki Klubu Motorowego Dziennikarzy przypadły na okres, kiedy motoryzacja nie była tak popularna jak dziś. Posiadanie własnego samochodu niezbyt pasowało do ówczesnej ideologii, a już popularyzowanie indywidualnej motoryzacji musiało być prowadzone z dużym wyczuciem i umiarem. Te pierwsze lata istnienia klubu nie były łatwym okresem. Zagorzały zwolennik motoryzacji red. Kazimierz Wolff-Zdzienicki nie bacząc na te mało przychylne okoliczności przekonał władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do zgromadzenia amatorów czterech kółek w jednym z klubów Stowarzyszenia. Pomagał mu w tym zespół zagorzałych zwolenników motoryzacji, w tym zawodowych dziennikarzy tygodnika „Motor”- jedynego w tamtych czasach periodyku motoryzacyjnego- a wśród nich red. Bogusław Koperski oraz niżej podpisany, który pełnił funkcję wiceprezesa klubu.

Na zebrania przychodziło dziesiątki zainteresowanych, w imprezach uczestniczyło bardzo wielu członków klubu, w rajdach brało udział po kilkadziesiąt załóg, częste były wizyty w fabrykach motoryzacyjnych. Niebawem klub zwolenników motoryzacji stał się w SDP jedną z najbardziej aktywnych agend.

Kiedy kierownictwo, już w Auto Klubie Dziennikarzy Polskich, przejął red. Wiesław Najhajt nastąpił dalszy rozwój. Członkowie klubu o sportowych zainteresowaniach brali udział w imprezach zagranicznych a zawodnicy z Węgier, Czechosłowacji, b. ZSRR ( Ukraińcy i Litwini) uczestniczyli w imprezach organizowanych w naszym kraju. Patrząc z perspektywy dni dzisiejszych można stwierdzić, że był to chyba najbardziej owocny okres działalności klubu. Powstawały oddziały w różnych miastach Polski, poszerzano oficjalne  kontakty z podobnymi organizacjami zagranicznymi, nie tylko w tzw.  KDL-ach.

Późniejsze władze już przychylnie patrzące na rozwój polskiej motoryzacji stworzyły jeszcze bardziej korzystne warunki do prowadzenia działalności klubowej. W uznaniu osiągnięć w tej dziedzinie zostali wyróżnieni działacze klubowi: red. Wiesław Najhajt otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Oficerskim Krzyżem OOP został w 2001 roku odznaczony red. Stanisław Szelichowski, kilku innych członków AKDP otrzymało Krzyże Zasługi. Doceniono wysiłek, jaki został włożony w proces integracji środowiska dziennikarstwa motoryzacyjnego.

I kolejne świadectwo jak to się wszystko zaczęło. Tekst pochodzi z regulaminu  Międzynarodowego  Sympozjum Sportowo-Turystycznego Dziennikarzy  z roku 20-lecia AKDP.

Auto Klub Dziennikarzy Polskich ma już 20 lat. Kontynuuje wieloletnią tradycję Motorowego Klubu Dziennikarzy działającego przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. MKD powstał w 1962 r. W skład ówczesnych władz klubu wchodzili m.in. Kazimierz Wolff-Zdzienicki (prezes) oraz Waldemar Smiałowski i Jerzy Skokowski.
W 1975 r. władze SDP przekształciły MKD w Klub Publicystów Motoryzacyjnych.

Zmotoryzowanym dziennikarzom to było za mało. Chcieli uprawiać turystykę, doskonalić swoje umiejętności za kierownicą, popularyzować motoryzację w kraju.

Na przełomie lat 1975/76 grono działaczy, na wniosek ówczesnego rzecznika prasowe¬go PZMot, Janusza Chodaka, powołało grupę inicjatywną. W jej skład weszli m.in.: Janusz Chodak, Dariusz Piątkowski, Leszek Pędzich, Wacław Korycki, Wiesław Najhajt. Grupa ta przekonała władze SDP o konieczności reaktywowania klubu motorowego dziennikarzy o znacznie szerszej działalności. Postawiono na sport, turystykę, rekreację. I tak się stało. W 1976 r. powstał Auto Klub Dziennikarzy. Powołany został zarząd komisaryczny, w którego skład weszli m.in.: Janusz Chodak (przewodniczący) oraz Zdzisław Kazimierczuk i Wiesław Najhajt (wiceprzewodniczący), Dariusz Piątkowski, Wacław Korycki, Jerzy Jankiewicz. Auto Klub Dziennikarzy został wówczas nadzwyczajnym członkiem PZMot. Honoro¬wym członkiem klubu został prezes PZMot, inż. Roman Pijanowski, który udzielał klubowi wszechstronnej i bardzo cennej pomocy.

W kwietniu 1977 r. na Walnym Zebraniu Członków Auto Klubu wybrano nowy zarząd i prezydium w składzie: Andrzej Krzysztof Wróblewski, Janusz Chodak, Wiesław Najhajt, Lucjan Dmowski, Dariusz Piątkowski, Alicja Bielicka, Leszek Figas, Wacław Korycki. Rozpoczęto szeroką działalność w dziedzinie sportowo-turystycznej, podnoszenia umiejętności jazdy, propagowania bezpieczeństwa na drogach. Do 1981 r. klub liczył ok. 430 członków zrzeszonych w oddziałach i kołach terenowych w 11 województwach. W tym okresie zorganizowano 5 imprez międzynarodowych o charakterze turystyczno-sportowym, połączonych ze zwiedzaniem: zakładów przemysłu motoryzacyjnego, zabytków oraz próby sprawnościowe w celu doskonalenia umiejętności np. jazdy z poślizgiem, w warunkach zimowych.

W latach 1984—89 AKDP organizował urlopowe wyjazdy zagraniczne do Bułgarii, Grecji, Jugosławii, Turcji, Włoch i ZSRR. Skorzystało z nich ponad 650 osób członków z rodzinami. Organizowano też co roku Międzynarodowe Samochodowe Sympozjum Turystyczno-Sportowe w różnych regionach kraju. Dużym zainteresowaniem członków cieszyły się zimowe spotkania rekreacyjne, połączone z doskonaleniem umiejętności jazdy w trudnych warunkach, zebraniami towarzyskimi i — jak zwykle — ze zbieraniem materiałów prasowych. Załogi Auto Klubu brały także udział w dorocznych międzynarodowych rajdach „Pogled” w Bułgarii, na Węgrzech, w Czechosłowacji z udziałem dziennikarzy i innych środowisk twórczych, odnosząc tam szereg sukcesów.

18 marca 1992 roku na Walnym Zebraniu Członków powołano Stowarzyszenie Auto Klub Dziennikarzy Polskich. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą na potrzeby klubu. Prezesem po raz kolejny wybrany został Wiesław Najhajt. W ostatnich czterech latach klub zacieśnił współpracę z wieloma przedsiębiorcami przemysłowymi i instytucjami. Główne formy działania klubu w ramach tych kontaktów to m.in. organizowanie konferencji prasowych, popularyzowanie czołowych firm i tworzenie odpowiedniego klimatu dla ich produkcji i zbytu na rynku. Dziennikarze zapoznają się z osiągnięciami i problemami przemysłu na miejscu w terenie. Organizowane są także konkursy dziennikarskie na te tematy. Klub przeprowadza także imprezy na życzenie zaprzyjaźnionych firm (od czterech lat jest np. organizatorem Grand Prix Fiat Auto Poland).

Główną imprezą są wprowadzone w 1993 r. w ramach Międzynarodowego Sympozjum Turystyczno -Sportowego Mistrzostwa Polski Dziennikarzy. Co roku odbywają się cztery eliminacje, które wyłaniają mistrzów Polski w poszczególnych klasach oraz w klasyfikacji generalnej. Klub realizuje podczas tych zawodów swoje podstawowe cele — doskonalenie i pogłębianie kultury drogowej, popularyzowanie sportu samochodowego oraz dostań dziennikarzom możliwości sprawdzenia się w tym sporcie.

14 marca br. odbył się II Walny Zjazd Stowarzyszenia — Auto Klub Dziennikarzy Polskich, na którym oceniono czteroletnią działalność tej organizacji, zrzeszającej miłośników motoryzacji, turystyki i sportu. Wybrano nowe władze Klubu. Prezesem został wybrany ponownie długoletni działacz tej organizacji Wiesław Najhajt. W skład Zarządu weszli: Aleksander Żyzny (Polskie Radio, „Motor”) — wiceprzewodniczący, Tadeusz Późniak („Polityka”) — wiceprzewodniczący ds. turystyki i sportu, Zdzisław Drewicz („Inspektor Pracy”) — sekretarz, Stanisława Różycka (Dziennikarska Agencja Wydawnicza) — skarbnik, Witold Różycki (AKDP), Wojciech Zieliński (Telewizja Polska) — członkowie Prezydium, Henryk Jezierski ( „Moto”) i Włodzimierz Gąsiorek (AKDP) — członkowie Zarządu.

STOWARZYSZENIE AKDP
Auto Klub Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5 lok.20
00-366 Warszawa

kom. 602 372 926
autoklub01@gmail.com

Odwiedź nasz profil na Facebooku