+48 602 372 926 autoklub01@gmail.com
Kraków i Małopolska to miejsca ważne dla polskiego automobilizmu i motoryzacji. Warto popularyzować wiedzę o ludziach, którzy budowali i nadal budują wysoką rangę tej części automobilowej Polski.
W 2018 r. ukazał się „Alfabet krakowskich automobilistów”, zawierający blisko 250 biogramów ważnych postaci, związanych ze środowiskiem automobilowym przede wszystkim Krakowa. Tamto opracowanie – choć
stosunkowo obszerne – nie wyczerpało obszernej listy osób, zasługujących na wzmianki o swych dokonaniach. Stąd kolejny tom – tym razem pod tytułem „Alfabet małopolskich automobilistów”. Znalazły się w nim kolejne biogramy zasłużonych postaci sportu samochodowego, które nie zostały uwzględnione w 2018 r. Nowym nurtem są biogramy krakowskich uczonych, zaangażowanych w prace naukowo- badawcze na rzecz techniki samochodowej. Wiele not dotyczy kolekcjonerów i renowatorów zabytkowych pojazdów. Liczne biogramy dotyczą osób, związanych ze środowiskami sportu samochodowego w Bieczu, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu czy w Tarnowie. Na nowo zostały opublikowane niektóre biogramy, by z żalem zasygnalizować odejście z naszego grona wybitnych i ważnych postaci, w roku 2018 przedstawionych w „Alfabecie krakowskich automobilistów”. Licząca 216 stron i bogato ilustrowana (w tym cennymi archiwaliami z pierwszych dekad XX w.) nowa książka Auto Klubu Dziennikarzy Polskich ma staranną szatę wydawniczą, charakterystyczną dla „Biblioteki AKDP”. Bibliofilski nieomal nakład 1000 egzemplarzy znajdzie zapewne swych pilnych czytelników w gronie rasowych miłośników sportu samochodowego.

Szczegółowe informacje i zamówienia:
AKDP, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, autoklub01@gmail.com, tel. 602 372 926, www.akdp.org.pl.

W planach AKDP jest kolejna książka w serii „Poczet polskich automobilistów” – będzie to przygotowywany do druku „Alfabet warszawskich automobilistów”.